HDIG

HDIG (Humanitarian Demining Italian Group) je talijanska neprofitna organizacija za humanitarno razminiranje osnovana 2000. godine. Njeni su članovi većinom umirovljeni časnici talijanske vojske, specijalizirani za područje razminiranja, članovi Talijanske udruge ANGET s kojom je sklopljen ugovor o suradnji.

 

Udruga je 2018. godine registrirana u hrvatskom Registru stranih udruga, sa sjedištem u Pagu – Don J. Felicinovića 2.

 

Osnovni cilj udruge HDIG u Hrvatskoj je promicanje društvene solidarnosti i poticanje međunarodne suradnje i humanitarne pomoći, normalizacija uvjeta života u zemljama pogođenim prirodnim katastrofama ili ratnim zbivanjima kao i zemljama kontaminiranima eksplozivnim sredstvima.

Djelatnosti koje udruga obavlja u Republici Hrvatskoj: 

 • provođenje programa međunarodne suradnje i humanitarne pomoći;
 • pružanje pomoću žrtvama prirodnih katastrofa i ratnih zbivanja;
 • suradnja na projektima edukacije o riziku od mina i civilnoj zaštiti;
 • suradnja s nacionalnim i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama te organizacijama i udrugama koje se bave istim i sličnim djelatnostima;
 • sudjelovanje na projektima kojima je cilj pomoć žrtvama prirodnih katastrofa i ratnih zbivanja;
 • sudjelovanje na projektima u smislu osiguranja financijskih sredstava za provedbu projekata;
 • pomoć pri koordinaciji i realizaciji projekata;
 • osiguravanje potrebnog materijala i ostalih izvora potrebnih za realizaciju projekata.

U Italiji je matična udruga bavi sljedećim djelatnostima: 

 • Projektiranje, vođenje, nadzor, obuka i tehnička podrška u provođenju razminiranja miniranih područja od bilo koje vrste mina, cluster bombs i ostalih ostataka nakon ratnih događanja
 • osvještavanje stanovništva nastanjenog na rizičnim područjima o riziku od mina i neeksplodiranih minskih naprava (mine awareness) te podučavanje o riziku od mina;
 • uništavanje oružja i uskladištenog eksplozivnog materijala;
 • pretraživanje i neutralizacija ručno izrađenih i improviziranih minskih naprava bilo koje vrste i načina aktiviranja;
 • hitne intervencije za  stanovništvo u slučajevima prirodnih nepogoda i poslijeratnim situacijama u cilju revitalizacije socijalno ekonomskog života zajednice.
 • obnova ratom razorenih ili oštećenih infrastruktura;
 • suradnja u procesima pomirenje u zemljama u konfliktnim uvjetima te organizacija jedinica civilne zaštite u zemljama pogođenim prirodnim nepogodama;
 • provođenje projekata zdravstvene zaštite i modernizacije bolničkih infrastruktura
qode-eliptic-slider

UDRUGA HDIG

Predsjednik:
Kap. Riccardo Galletti

Podpredsjednik i voditelj projekata:
Brig. gen. (Ris.) ing. Mario Pellegrino

Upravni odbor
Gen.B.(Ris) Giovanni GRUSOVIN
Dott. Bruno LUCCHIN

Pravno sjedište:
Via Carlo Errera n. 7 – 00176 Roma

Operativno sjedište:
Via degli Avieri n.1 – Città Militare della Cecchignola – 00143 Roma

Inozemstvo
Hrvatska – 23250 Pag, Don Jose Felicinovića 2
Adriana GRUBELIĆ, osoba ovlaštena za zastupanje
E-mail: adriana.grubelic@hdig.org
Upisano u registar stranih udruga dana 22.02.2018.
Redni broj upisa 13000001
IBAN: HR31 2340 0091 1700 1570 8 SWIFT: PBZGHR2X