Prijevodi

Usluge prevođenja i sudski tumač za talijanski jezik

Porta marina nudi usluge prevođenja i usluge stalnog sudskog tumača za talijanski jezik. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu na području prevodilaštva i rada sa izvornim govornicima, nudimo kvalitetnu uslugu prevođenja tekstova sa različitih područja (pravo, ekonomija, bankarstvo, financije, osiguranje, medicina, arhitektura, građevina, inženjerstvo i druga stručna područja).

 

Prijevodi za koje će Vam trebati ovjera su javne i privatne isprave kao što su domovnica, rodni list, vjenčani list, potvrda o prebivalištu, diplome i svjedodžbe, sudske presude, javnobilježničke potvrde, izjave i ugovori, a za prijevode namijenjene međunarodnom pravnom prometu trebati ćete zatražiti i “apostille”.

 

Prijevodi koji su namijenjeni tisku ili objavljivanju na web stranicama ili drugim javnim medijima, lektoriraju izvorni govornici i stručnjaci na specifičnim jezičnim područjima.

 

Klijentima koji imaju potrebu za povremenim ili stalnim uslugama prijevoda, kao što su poslovni subjekti koji posluju s partnerima s talijanskog govornog područja, možemo ponuditi posebne pakete usluga, koji između ostalog uključuju sljedeće pogodnosti:

  • dostupnosti raspoloživost prevoditelja i tumača u bilo kojem trenutku radnog dana;
  • prijevodi mailova, poslovne korespondencije telefonskih poziva i instant poruka;
  • Prema potrebi i na nalog naručitelja, direktna komunikacija s poslovnim partnerima s talijanskog govornog područja;
  • raspoloživost više prevoditelja i tumača;
  • Mogućnost dostaveovjerenih prijevoda na adresu naručitelja;
  • Prema potrebi mogućnost rada u drugim županijama;
  • mogućnost mjesečnog plaćanja usluga na temelju ispostavljene fakture i specifikacije usluga za prethodno obračunsko razdoblje.

Najčešća pitanja

Tko je stalni sudski tumač?

Stalni sudski tumač je prevoditelj ovlašten od strane nadležnog županijskog suda za određeni jezik a svoj posao obavlja sukladno Pravilniku o stalnim sudskim tumačima. Sudski tumač svojim potpisom i pečatom potvrđuje da je prijevod istovjetan izvorniku dokumenta. Osoba imenovana stalnim sudskim tumačem daje prisegu pred predsjednikom nadležnog županijskog suda a vrijeme imenovanja traje četiri godine nakon čega se isti može produžiti.

Kada je potrebna ovjera dokumenta?

Ovjera dokumenta potrebna je kada je prevedeni dokument namijenjen nekom javnom tijelu kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Kada je obavezno prisustvo sudskog tumača?

Sudski tumač mora biti prisutan u svakom onom slučaju kada osoba koja ne razumije službenik jezik države u kojoj se nalazi, potpisuje javnu ili privatnu ispravu odnosno sklapa pravni posao. Isto tako sudski tumač mora biti prisutan radi tumačenja na sudu (davanje iskaza, praćenje tijeka ročišta), na policiji (uhićenja, tumačenje prava, davanje iskaza) kod javnog bilježnika (sklapanje ugovora, potpisivanje javnih i privatnih isprava) kao pri drugim tijelima javne uprave kada strani državljanin mora biti upoznat sa svojim pravima i obvezama odnosno posljedicama sklapanja nekog pravog posla.  Poželjno je također da je sudski tumač prisutan na konzultacijama s odvjetnikom, javnim bilježnikom kao i drugim pravnim i fizičkim osobama s kojima strana osoba posluje ili ugovara poslovanje.

Što je to „kartica“ prijevoda i kako se vršI obračun prijevoda?

Kartica je obračunska jedinica koja se koristi za obračun cijene prijevoda. Jedna kartica obično iznosi 1500 znakova s razmacima. Ponekad se kao kartica uzima veći ili manji broj znakova stoga je uvijek dobro znati koliko za nekog prevoditelja iznosi kartica. Broj kartica teksta u word obliku dobiti ćete nakon što ukupni broj znakova s razmacima samog teksta (što ćete naći u donjem lijevom uglu word  dokumenta) podijelite sa 1500. Dobiveni broj kartica obično se zaokružuje na cijeli broj ili polovicu kartice.

Što je to apostille i kada vam treba?

Apostille ili (nad)ovjera je legalizacija dokumenata namijenjenih međunarodnom pravnom prometu (npr. rodni list, vjenčani list, diploma i svjedodžba, sudsko rješenje ili neka druga javna ili privatna isprava). Ovjerom „apostille“ potvrđuje se vjerodostojnost pečata i potpisa osobe koja je dokument izdala, a tako i sudskog tumača koji je dokument preveo i svojim pečatom i potpisom ovjerio. Nadležno tijelo koji izdaje „apostille“ dokumenata jest općinski sud i to isključivo za dokumente koji su izdani od strane tijela čije se sjedište nalazi na području nadležnosti tog općinskog suda.

Osim nadležnih općinskih sudova, „apostille“ dokumenata namijenjenih međunarodnom pravnom prometu mogu vršiti i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova kao i nadležni diplomatski i konzularni uredi države u kojoj se ta isprava ima namjeru koristiti.

Iako je za međunarodni pravni promet sa Italijom potrebno ishoditi i nadovjeru, neka tijela na tome ipak ne inzistiraju, tako da je prije samog postupka preporučljivo dobiti tu informaciju od tijela kojem je dokument namijenjen.