POTRAŽUJEMO ZA VAS

POTRAŽUJEMO ZA VAS

 

Porta marina, osim klasičnog posredovanja u prometu nekretninama, najčešće nastupa na tržištu nekretnina u ime stranog kupca pružajući kompletnu podršku u kupoprodaji nekretnina od pronalaska nekretnine prema njegovim potrebama i željama sve do sklapanja ugovora i upisa stečenog prava vlasništva. Kupnja nekretnina u Hrvatskoj za strane državljane je često puta puno kompleksniji i teži proces kako radi nepoznavanja samog postupka i potrebnih provjera koje je potrebno prethodno izvršiti, tako i radi jezične barijere.Naša usluga prema stranom kupcu koji ima namjeru kupiti nekretninu u Hrvatskoj sastoji se od kompletne podrške od same pretrage nekretnina svih agencija prisutnih na našem tržištu ali i privatnih oglašivača, te praćenje kupca tijekom cijelog postupka kupoprodaje. Prednost ovakvog pristupa je pojednostavljivanje procesa kupoprodaje, brže i jednostavnije postizanje dogovora i sklapanje kupoprodaje kako za kupca tako i za prodavatelja.