OGLAŠAVAMO

OGLAŠAVAMO

Agencijama sa hrvatskog područja kao i privatnim prodavateljima, pomažemo u plasiranju njihovih nekretnina na talijansko tržište. Agencije i privatni oglašivači mogu računati na našu podršku i pomoć ne samo u oglašavanju njihovih nekretnina, već i kasnije u čitavom postupku kupoprodaje u smislu komunikacije i korespondencije na talijanskom jeziku, prijevoda i ovjera svih dokumenata, nazočnosti sudskog tumača pri sklapanju kupoprodajnog ugovora i vođenja čitave procedure kupoprodaje na strani stranog kupca. Prednost takvog pristupa je pojednostavljivanje procesa kupoprodaje, brže i jednostavnije postizanje dogovora i sklapanje kupoprodaje kako za kupca tako i za prodavatelja, dok s druge stane, zahvaljujući poznavanju specifičnosti, potreba i zahtjeva talijanskog tržišta, možemo pronaći pravi put do potencijalnih kupaca za svaku nekretninu.